Pallasz Athéné Egyetem - Pedagógusképző Kar

Facebook

Neptun

Gyengénlátó Változat

DÉKÁNI HIVATAL

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

A Dékáni Hivatal Kar vezetői mellett az igazgatási, szervezési, feladatokat látja el. A Dékáni Hivatal alapvető feladata, hogy elvégezze a dékán, a dékánhelyettesek, a Kari Tanács és a Tanács mellett működő állandó bizottságok hatáskörébe tartozó ügyek adminisztratív előkészítését és a szükséges szervezési feladatokat, továbbá, hogy a vezetői és testületi döntéseket előkészítése.

 

 

Munkatársak:

Dr. Steklács János dékán steklacs.janos@tfk.kefo.hu
Ádám Ferencné dékánhelyettes adam.ferencne@tfk.kefo.hu
Dudás Rita hivatalvezető dudas.rita@tfk.kefo.hu
Berente Marianna hivatali titkárnő berente.marianna@tfk.kefo.hu

 

Fogadóórák:

Dr. Steklács János dékán hétfő: 10.00-12.00
kedd:  12.00-13.00 
Ádám Ferencné dékánhelyettes hétfő:    10.00-12.00 
péntek: 11.00-12.00