Neumann János Egyetem - Pedagógusképző Kar

Facebook

Neptun

Gyengénlátó Változat

FEJLESZTŐ, DIFFERENCIÁLÓ PEDAGÓGIA TERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIR. TOVÁBBK. SZAK

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

4 féléves, pedagógus szakvizsgára felkészítõ, szakvizsgával záruló szakirányú továbbképzés

Kreditérték: 120 kredit

Munkarend: Levelezõ 

Fin. forma: Költségtérítéses 
Költségtérítés (félév): 90000 Ft 
Képzési idõ (félév): 4 félév
Irányszám: 15 < 25 
Képzés gyakorisága: (kb. 6-7 alkalom félévente) 
Képzés helye: Kecskemét 
Képzési terület: pedagógusképzés képzési terület

Részvétel feltétele: Pedagógusképzés képzési területen alapképzésben szerzett oklevél, legalább 3 év pedagógus munkakörben eltöltött gyakorlat
Szakirányú továbbképzésben megszerezhetõ szakképzettség neve: Szakvizsgázott pedagógus (fejlesztõ, differenciáló pedagógia területen)

1. A képzés célja:

A hallgatók alapképzésben szerzett ismereteinek megújítása és kiegészítése a nevelés-tudomány, a gyógy- és a fejlesztõ pedagógia, valamint a pszichológia új eredményeivel. Az új tudományos és tapasztalati eredményeken túl a tanulási zavarok diagnosztikájához, a  differenciált képesség és tanulásszervezési eljárások megvalósításához is segítséget kívánunk nyújtani. Célunk továbbá a pedagógusok elfogadó és segítõ attitûdjének erõsítése a sajátos szükségletû gyermekek integrációja érdekében. 

A záróvizsgára bocsátás feltétele:
- a tanulmányi követelmények teljesítése,
- a záródolgozat leadása.

A záróvizsga részei:
- záródolgozat megvédése
- komplex szóbeli vizsga

A képzés kreditértéke: 120 kredit

A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit

 

A képzés hálóterve: 

 

MK-DIFF2 Mérföldkő 1. félév 2. félév 3. félév 4. félév
A mérföldkőben gyűjtendő: 120 kredit
 
TVK2-SV-SVK  Szakvizsgás képzések
  TVK2-SV-SVK-101  A neveléselmélet új eredményei 5k      
  TVK2-SV-SVK-105  Differenciáló pszichológia 1. 5k      
  TVK2-SV-SVK-202  Gyermekvédelem   5k    
  TVK2-SV-SVK-204  Tanügyigazgatás - vezetéselmélet   5k    
  TVK2-SV-SVK-205  Differenciáló pszichológia 2.   5k    
  TVK2-SV-SVK-304  Inkluzív nevelés     6k  
  TVK2-SV-SVK-306  Európai ismeretek     5k  
  TVK2-SV-SVK-407  Minőségfejlesztés, minőségértékelés       5k
  TVK2-SV-SVK-408  Mentálhigiene       4k
TVK2-SD-SVD  Szakvizsga/Fejlesztő, differenciáló ped. terület
 
  TVK2-SD-SVD-101  A differenciált nevelés pedagógiája 1. 5k      
  TVK2-SD-SVD-102  Gyógypedagógiai alapismeretek 6k      
  TVK2-SD-SVD-103  Bevezetés a fejlesztőpedagógiába 6k      
  TVK2-SD-SVD-201  A differenciált nevelés pedagógiája 2.   5k    
  TVK2-SD-SVD-204  A tanulási zavar veszélyeztetettség diagnosztikája   5k    
  TVK2-SD-SVD-205  Logopédiai alapismeretek   5k    
  TVK2-SD-SVD-306  A differenciáló nevelés oktatási modelljei 1.     5k  
  TVK2-SD-SVD-307  A differenciáló nevelés oktatási modelljei 2.     6k  
  TVK2-SD-SVD-308  A bátorító nevelés     4k  
  TVK2-SD-SVD-309  Szakdolgozati konzultáció     5k  
  TVK2-SD-SVD-399  Komplex szigorlat     0k  
  TVK2-SD-SVD-406  Differenciált tervezés és tanulásszervezés       4k
  TVK2-SD-SVD-409  Intézmény látogatás       4k
  TVK2-SX-SVX  Szabad sáv       5k
  TVK2-SD-SVD-410  Szakdolgozat       10k

 

Képzési napok: a konzultációk szombati napon történnek, a gyakorlati képzés hétköznap. 

A képzés költsége: 90.000 Ft/félév

 

A képzés a következõ kompetenciák kialakítását vállalja fel:

  • A pedagógiai tudatosság növelése.

  • A sajátos szükségletû gyermekek iránti elfogadási mezõ szélesítése, a befogadó attitûd erõsítése.

  • Az átlagtól pozitív vagy negatív irányban eltérõ gyermekek mentális és emocionális fejlõdésének, valamint szocializációjának megismerése.

  • Analitikus diagnosztizáló ellenõrzés szerepének megismertetése a fejlesztési eljárások tervezésében.

  • A gyógypedagógiai, logopédiai alapismeretekre alapozott differenciálási módozatok kiválasztása, és ezek innovatív adaptálása integrált nevelési/oktatási körülményekre.

  • A gyermekvédelem új rendszerének és a gyermekvédelem törvényi szabályozásának megismertetése, amelynek birtokában a pedagógus nagyobb hatékonysággal képes megtalálni a legmegfelelõbb beavatkozási pontokat, és ellátni a szükséges gyermekvédelmi feladatokat
     

    A képzési és kimeneti követelmény INNEN tölthető le.