Neumann János Egyetem - Pedagógusképző Kar

Facebook

Neptun

Gyengénlátó Változat

GYAKAB - Gyakorlati Képzési Kabinet

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

GYAKAB

III. épület  I. em.  35. szoba    Telefon: 501-784

A NJE Pedagógusképző Karán a Gyakorlati Képzési Kabinet feladata a főiskolai hallgatók gyakorlati képzésének irányítása, koordinálása. Félévenként 70-80 gyakorlati képzési csoport gyakorlati képzésének rendszerszemléletű; a pedagógiai-szakmai tudást erõsítõ, fokozatosságra épülő, a tanítói és óvónõi mesterségre, hivatásra felkészítő tervezetét állítjuk össze. 

Az egyéni és csoportos pedagógiai gyakorlatokon, később az egyéni és csoportos tanítási, óvodai foglalkozási gyakorlatokon a hallgatótársak, a gyakorlatvezetõ tanítók és óvónők, főiskolai oktatók segítségével értelmezzük, elemezzük a pedagógusjelöltek szakmai tevékenységét, felkészítjük őket saját nevelő-oktató munkájuk analizálására. Módszertani segédanyagokkal erősíteni kívánjuk a gyakorlatvezetőket a tanítás illetve óvodai foglalkozás előkészítésében, feladatkijelölésben, elemzési munkában, értékelésben. Segítjük a gyakorlati képzési követelményeket teljesítő hallgatókat a tervezés, felkészülés, foglalkozásvezetés folyamatában, az elméleti és a tantárgypedagógiai, módszertani ismeretek szintetizálásában.

A megfelelő munkakörülmények megteremtésével, a fõiskolai oktatók aktív közreműködésével kívánjuk elérni azt, hogy a gyakorlati képzés folyamata értékeket közvetítő, elsajátítható, értékeket létrehozó rendszer legyen, amely tevékenységközpontú, a személyiség fejlődését biztosítja a pedagógusjelöltekben és a gyermekekben.


 Fogadó óra (szorgalmi időszakban)

Kántor Judit főisk. adjunktus, képzési vezető  -  Péntek: 09.00-11.00 


Gyakorlati Képzési Útmutató (v4)


Dokumentumok

Nyilatkozat a törvényi előírásoknak való megfelelőségről (Minden levelezős gyakorlat ill. nappalis GY-205, GY-306 képtésben résztvevőnek!) 

Töltse le a papír alapú dokumentumot és kitöltve, hitelesítve töltse vissza. 
Határidő: Az aktuális szorgalmi időszak utolsó napja


Az alábbiakban letölthetők az iskolai és óvodai tervezetek formanyomtatványai.

Új WORD DOKUMENTUM változat!


Az alábbiakban letölthetők az iskolai és óvodai komplex pedagógiai gyakorlat  formanyomtatványai.

Komplex területi gyakorlat dokumentumai:

  • Intézményi Igazolás (Gy-306, Gy-205 részére!): Papír alapú igazolás  - Feltöltés  

Tervezetet leadni csak ezen nyomtatványokon lehet!
Új WORD DOKUMENTUM változat!


Tisztelt levelező tagozatos, tanító és óvó szakos Hallgatók!

A gyakorlati képzéshez szükséges dokumentumok formája és beadásának módja az előző félévhez képest megváltozott.
A szükséges tudnivalókat az órarendben is látható képzési tájékoztatón fognak tájékoztatást kapni.
A gyakorlóhellyel és a gyakorlatvezetővel kapcsolatos előírások nem változtak, illetve a képzés tartalmi elemei és követelményei is változatlanok.