Neumann János Egyetem - Pedagógusképző Kar

Facebook

Neptun

Gyengénlátó Változat

GYAKAB - Gyakorlati Képzési Kabinet

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

GYAKAB

III. épület  I. em.  35. szoba    Telefon: 501-784

A NJE Pedagógusképző Karán a Gyakorlati Képzési Kabinet feladata a főiskolai hallgatók gyakorlati képzésének irányítása, koordinálása. Félévenként 70-80 gyakorlati képzési csoport gyakorlati képzésének rendszerszemléletű; a pedagógiai-szakmai tudást erõsítõ, fokozatosságra épülő, a tanítói és óvónõi mesterségre, hivatásra felkészítő tervezetét állítjuk össze. 

Az egyéni és csoportos pedagógiai gyakorlatokon, később az egyéni és csoportos tanítási, óvodai foglalkozási gyakorlatokon a hallgatótársak, a gyakorlatvezetõ tanítók és óvónők, főiskolai oktatók segítségével értelmezzük, elemezzük a pedagógusjelöltek szakmai tevékenységét, felkészítjük őket saját nevelő-oktató munkájuk analizálására. Módszertani segédanyagokkal erősíteni kívánjuk a gyakorlatvezetőket a tanítás illetve óvodai foglalkozás előkészítésében, feladatkijelölésben, elemzési munkában, értékelésben. Segítjük a gyakorlati képzési követelményeket teljesítő hallgatókat a tervezés, felkészülés, foglalkozásvezetés folyamatában, az elméleti és a tantárgypedagógiai, módszertani ismeretek szintetizálásában.

A megfelelő munkakörülmények megteremtésével, a fõiskolai oktatók aktív közreműködésével kívánjuk elérni azt, hogy a gyakorlati képzés folyamata értékeket közvetítő, elsajátítható, értékeket létrehozó rendszer legyen, amely tevékenységközpontú, a személyiség fejlődését biztosítja a pedagógusjelöltekben és a gyermekekben.


 Fogadó óra (szorgalmi időszakban)

Kántor Judit főisk. adjunktus, képzési vezető  -  Péntek: 09.00-11.00 


Gyakorlati Képzési Útmutató (v4)


Dokumentumok

Nyilatkozat a törvényi előírásoknak való megfelelőségről (Minden levelezős gyakorlat ill. nappalis GY-205, GY-306 képtésben résztvevőnek!) 

Töltse le a papír alapú dokumentumot és kitöltve, hitelesítve töltse vissza. 
Határidő: Az aktuális szorgalmi időszak utolsó napja

 • Nyilatkozat külső gyakorlóhelyről: Papír alapú dokumentum - Feltöltés 

Az alábbiakban letölthetők az iskolai és óvodai tervezetek formanyomtatványai.

Új WORD DOKUMENTUM változat!

 • iskolai bemutató óra tervezete 
 • iskolai bemutató óra tervezete - angol
 • iskolai bemutató óra tervezete - testnevelés 
 • óvodai bemutató tevékenység tervezete
 • óvodai bemutató tevékenység tervezete - vizuális
 • óvodai bemutató tevékenység tervezete - mozgás
 • óvodai bemutató tevékenység tervezete - verselés, mesélés

Az alábbiakban letölthetők az iskolai és óvodai komplex pedagógiai gyakorlat  formanyomtatványai.

Komplex területi gyakorlat dokumentumai:

 • Intézményi Igazolás (Gy-306, Gy-205 részére!): Papír alapú igazolás  - Feltöltés  

Tervezetet leadni csak ezen nyomtatványokon lehet!
Új WORD DOKUMENTUM változat!

 • A területi komplex pedagógiai-szakmai gyakorlat zárótanításának tervezete
 • A területi komplex pedagógiai-szakmai gyakorlat zárótanításának tervezete -testnevelés
 • A területi komplex pedagógiai-szakmai gyakorlat zárófoglalkozásának tervezete
 • A területi komplex pedagógiai-szakmai gyakorlat zárófoglalkozásának tervezete -mozgás
 • Területi munkanapló -iskola
 • Területi munkanapló -óvoda
 • Iránytű a tanítójelöltek komplex területi iskolai gyakorlatához
 • Iránytű az óvodapedagógus-jelöltek komplex területi óvodai gyakorlatához 

Tisztelt levelező tagozatos, tanító és óvó szakos Hallgatók!

A gyakorlati képzéshez szükséges dokumentumok formája és beadásának módja az előző félévhez képest megváltozott.
A szükséges tudnivalókat az órarendben is látható képzési tájékoztatón fognak tájékoztatást kapni.
A gyakorlóhellyel és a gyakorlatvezetővel kapcsolatos előírások nem változtak, illetve a képzés tartalmi elemei és követelményei is változatlanok.