Neumann János Egyetem - Pedagógusképző Kar

Facebook

Neptun

Gyengénlátó Változat

KÉTTANNYELVÛ (ANGOL V. NÉMET) BABY-SITTER ÉS GYERMEKFELÜGYELÕ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

2 féléves, 180 órás szakirányú továbbképzés

Kreditérték: 60 kredit

Munkarend: Levelezõ 

Fin. forma: Költségtérítéses 
Költségtérítés (félév): 90000 Ft 
Képzési idõ (félév): 2 félév
Irányszám: 15 < 20 
Képzés gyakorisága: hetente 
Képzés helye: Kecskemét 
Képzési terület: pedagógusképzés képzési terület

Részvétel feltétele: Az alábbi alapképzési szakok valamelyikén szerzett oklevél: óvodapedagógus (nemzetiségi szakirányokkal); tanító (nemzetiségi szakirányokkal); konduktor (óvodapedagógus, tanító szakirányokkal); gyógypedagógus; szociális munkás; szociálpedagógus, és idegennyelvi alkalmassági (szóbeli és írásbeli) vizsgán való sikeres megfelelés.

A képzés célja: A hallgatók alapképzésben szerzett ismereteinek megújítása és kiegészítése az orvostudomány, ápolástudomány, nevelés-tudomány, a gyógy- és a fejlesztõ pedagógia, valamint a pszichológia új eredményeivel.

Olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a kisgyermekkori otthoni, családi nevelés, feladatainak felelõs ellátására, továbbá megfelelõ ismeretekkel rendelkeznek a bölcsõdei korú gyermekek ellátásához szükséges ismeretekkel.

A szakirányú továbbképzésen eredményesen részt vett  pedagógus képes kell, hogy legyen a korai kisgyermekkorban rájuk bízott gyermekeket valamennyi nevelési területen nevelni, rájuk felelõsséggel felügyelni,  korszerû életvitelre, háztartásvezetésre,   a gyermek alapvetõ szükségleteinek (pl. fürdetés, öltöztetés, pelenkázás) kielégítésére, étkezések megtervezésére és elkészítésére.
Feladataik közé tartozik a mosás, a ruhák rendben tartása, játékok szervezése, kirándulások, magatartás- és intelligenciafejlesztés, nyelvi játékok és közlekedés, a gyermek körüli háztartási munkák.
Rendelkezniük kell a gyermekek szeretetéhez szükséges érzékenységgel, a megfelelõ felügyelethez szükséges,  a gyermek fizikai, lelki és értelmi fejlõdéséhez igazított magas szintû szaktudással, felelõsségtudattal, hozzá tudnak járulni a gyermek fejlõdéséhez,  ismerik a gyermekgondozás alapjait,  tisztában vannak a különbözõ korú gyermekek igényeivel és kezelni tudják a vészhelyzeteket.
Fentieken túl megfelelõ szintû idegennyelvi kompetenciákkal rendelkeznek, a szükséges mértékben ismerik az angol nyelvû országok kultúráját, Európai Uniós ismereteik megfelelõek.  Az adott korosztály nevelése során hatékonyan alkalmazható nevelési módszereke, korszerû ismeretekkel rendelkeznek a bölcsõdei életkor szakterületén. Segíteni tudják a gyermekek fizikai, szellemi és intellektuális fejlõdését. Folyamatosan fejlesztik személyiségüket és szakmai tudásukat

A szakképzettség várható hasznosítási területe, a munkaerõ-piaci, társadalmi igény bemutatásával
Angol/német nyelvû Baby-sitter és gyermekfelügyelõ szakképzettséggel olyan szakemberek jelennek meg a munkaerõpiacon, akik megfelelnek a szakirányú továbbképzés céljait érintõ  egyre bõvülõ EU-s társadalmi igénynek. A szakképesítés azt a lehetõséget is nyújtja, hogy akár idegen, a képzési nyelv területén szerezzenek a képzésben részt vettek szükséges szakmai és nyelvgyakorlatot.

A szakképzettséggel a szakképzett Baby-sitterek, gyermekfelügyelõk a  család otthonában - Magyarországon leginkább a nagyobb városokban, településeken - képesek a rájuk bízott gyermekekkel önállóan is foglalkozni. Az ilyen képzettségû szakember a család fontos része, szeretõ, fejlesztõ és megbízható kísérõ.

Egyre több fiatal próbál külföldi, EU-s kitekintéssel magának – nyelvtanulási célból is – hasonló munkát szerezni.

A képzésben résztvevõ szakemberek várhatólag a frissen és az utóbbi idõben végzett hallgatók körébõl kerülnek ki, ill. a képzés elsõsorban a nyelveket már valamilyen szinten beszélõ fiatalokat vonzza az egyre csökkenõ álláshelyek miatt.

Idegen nyelvi kimenet
Szigorlat keretében tett vizsgán mért legalább középfokú szintû nyelvismeret.

A képzés óraszáma: 180 óra

A képzés kreditértéke: 60 kredit

A szakdolgozat kreditértéke: 10 kr. 


A képzés hálóterve:

A tantárgy neve

Képzés idõbeosztása félévenként

Összóra (kontakt óra + önálló munka)

Kredit

 

I.

II.

 

 

Angol / német gyakorló nyelvtan 1.

4+4

 

8+0

3

Angol / német leíró nyelvtan 1.

0+8 

 

8+0

2

Angol / német  szakny. nyelvm. Alapozó1.  

0+8 

 

8+0

3

Angol / német nyelvi gyermekirodalom

0+8 

 

8+0

3

Csecsemõ és kisgyermek gondozás

4+4 

 

8+0

3

Ápolástan1.

0+8 

 

8+0

2

Családi életre nevelés

4+4 

 

8+0

2

Intézménylátogatás 1.

0+16 

 

0+16

0

Családpedagógia

0+8 

 

8+0

2

Család, gyermek ifjvéd. jog 

8+0 

 

8+0

2

Országismeret - Nagy Britannia / Ausztria, Svájc

4+4

 

8+0

2

Szgéppel tám. A. nyelvtanulás I.    

4+4 

 

8+0

2

EU ismeretek

0+8 

 

8+0

2

Összesen:

96

 

80+16

28

Angol / német gyakorló nyelvtan 2.

 

4+4

8+0

2

Angol / német leíró nyelvtan.2.

 

0+8

8+0

3

Angol / német szakny. nyelvm. Alapozó 2.

 

0+8

8+0

3

Ápolástan 2.

 

0+8

8+0

2

Intézménylátogatás 2.

 

0+16

0+16

0

Szabadidõpedagógia

 

4+4

8+0

2

Gyermekgyógyászat, gyógyszertan

 

12+0

12+0

2

Az elsõsegélynyújtás alapjai

 

0+8

8+0

2

Angol / német szaknyelvi szigorlat

 

 

 

0

Szakdolgozat

 

 

 

10

Szabadidõpedagógia

 

4+4

8+0

0

Országismeret USA / Németország

 

4+4

8+0

2

Brit-amerikai / német interkulturális ismeretek

 

4+4

8+0

2

Összesen:

 

84

68+16

32

Végösszesen:

 

 

180 óra

60 kredit

Konzultációs napok: péntek, szombat

A képzés féléves költsége: 90.000 – 95.000 Ft/félév (létszámtól függõen)

Jelentkezési határidõ: 2011. június 15.

A képzés várható kezdete: 2011. szeptember közepe. (A képzés 15 fõ alatti létszámmal nem indul.