Neumann János Egyetem - Pedagógusképző Kar

Facebook

Neptun

Gyengénlátó Változat

NYELV- ÉS BESZÉDFEJLESZTÕ TERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTÕ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

4 féléves, 360 órás, pedagógus szakvizsgára felkészítõ, szakvizsgával záruló szakirányú továbbképzés

Kreditérték: 120 kredit

Munkarend: Levelezõ 

Fin. forma: Költségtérítéses 
Költségtérítés (félév): 90000 Ft 
Képzési idõ (félév): 4 félév
Irányszám: 15 < 25 
Képzés gyakorisága: (kb. 6-7 alkalom félévente)
Képzés helye: Kecskemét 
Képzési terület: pedagógusképzés képzési terület

A felvétel feltételei:
Tanító, óvodapedagógus, gyógypedagógus vagy tanári szakképzettség
Egyéb feltétel:

 • legalább 3 éves pedagógiai gyakorlat
 • hibátlan beszédteljesítmény, logopédiai szempontú beszédvizsgálat alapján.

1. A képzés célja:

A hallgatók alapképzésben szerzett ismereteinek megújítása és kiegészítése a nevelés-és nyelvtudomány új eredményeivel, logopédiai ismeretekkel annak érdekében, hogy a pedagógusok alkalmassá váljanak nyelvfejlesztõ tevékenység végzésére, hatékonyan alkalmazzák a drámapedagógiai módszerek elemeit mind a pozitív, mind a negatív irányban átlagtól eltérõ gyermekek nyelvi fejlesztésében, nagyobb hatékonysággal legyenek képesek együttmûködni a logopédussal, biztonsággal ismerjék fel a beszédhibákat, legyenek képesek  szerepet vállalni a  prevenciós munkában, biztonságosan végezhessenek beszédészlelésre, beszédmegértésre irányuló fejlesztési munkát, logopédus irányításával részt vehessenek a beszédhangok automatizálásában, a beszédindítás nehézségeinek leküzdésében

A képzés kreditértéke: 120 kredit

A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit 

A záróvizsgára bocsátás feltétele:

 • a tanulmányi követelmények teljesítése,
 • a szakdolgozat leadása.

A záróvizsga részei:

 • záródolgozat megvédése
 • komplex szóbeli vizsga

A képzés hálóterve:

NyB Nyelv- és beszédfejlesztő területen ped. szakvizsga

1. félév 2. félév 3. félév 4. félév
A mérföldkőben gyűjtendő: 120 kredit
 
TVK-SN-SVN  Nyelv- és beszédfejlesztő szakirányú továbbképzés
  TVK-SN-SVN-101  Neurológia 4k      
  TVK-SN-SVN-102  A magyar nyelv hangtana 3k      
  TVK-SN-SVN-103  Bevezetés a logopédiába 6k      
  TVK-SN-SVN-104  A beszédfogyatékosok pszichológiája 4k      
  TVK-SN-SVN-106  Gyakorlati képzés, esetmegbeszélés, hospitálás 6k      
  TVK-SN-SVN-203  Logopédia 1.   5k    
  TVK-SN-SVN-204  Pszicholingvisztika   2k    
  TVK-SN-SVN-206  Vizsgálati eljárások, logopédiai gyakorlat   5k    
  TVK-SN-SVN-301  Tanulási zavarok     5k  
  TVK-SN-SVN-303  Logopédia 2.     5k  
  TVK-SN-SVN-306  Gyakorlat az inkluzív nevelés tantárgyhoz kapcsolódóan     4k  
  TVK-SN-SVN-399  Komplex szigorlat     0k  
  TVK-SN-SVN-401  Drámamódszerek a kommunikációs tréningben       4k
  TVK-SN-SVN-406  Fejlesztő programok összeállítása, kipróbálása       6k
TVK-SV-SVK  Szakvizsgás képzések        
  TVK-SV-SVK-101  A neveléselmélet új eredményei 5k      
  TVK-SV-SVK-105  Differenciáló pszichológia 1. 4k      
  TVK-SV-SVK-202  Gyermekvédelem   5k    
  TVK-SV-SVK-204  Tanügyigazgatás - vezetéselmélet   5k    
  TVK-SV-SVK-205  Differenciáló pszichológia 2.   4k    
  TVK-SV-SVK-304  Inkluzív nevelés     6k  
  TVK-SV-SVK-306  Európai ismeretek     5k  
  TVK-SN-SVN-309  Szakdolgozati konzultáció     5k  
  TVK-SV-SVK-407  Minőségfejlesztés, minőségértékelés       4k
  TVK-SV-SVK-408  Mentálhigiene       4k
  TVK-SX-SVX  Szabad sáv       4k
  TVK-SN-SVN-407  Szakdolgozat       10k

Képzési napok: a konzultációk szombati napon történnek, a gyakorlati képzés hétköznap. 
A képzés költsége: 90.000 Ft/félév (kecskeméti helyszín esetén)

Az okirat a következõkre jogosít:

 • Nagyobb hatékonysággal végezhetik nyelvfejlesztõ tevékenységüket.
 • Alkalmazhatják a drámapedagógiai módszerek elemeit mind a pozitív, mind a negatív irányban átlagtól eltérõ gyermekek nyelvi fejlesztésében.
 • Nagyobb hatékonysággal képesek együttmûködni a logopédussal:
 • nagy biztonsággal ismerik fel a beszédhibákat, döntõ szerepük lesz prevenciós munkában,
 • nagy biztonsággal végezhetik a beszédészlelésre, beszédmegértésre irányuló fejlesztési munkát,
 • feladatuk a hangzódifferenciálásra, hangkiemelésre irányuló fejlesztõ munka, logopédus irányításával részt vehetnek a beszédhangok automatizálásában, a beszédindítás nehézségeinek leküzdésében.
 • kapcsolattartás szakemberekkel: logopédus, fejlesztõ pedagógus, gégész, fogorvos, hallásvizsgáló állomás, Szakértõi Bizottság, Nevelési Tanácsadó.

A képzési és kimeneti követelmény INNEN tölthető le.