Pallasz Athéné Egyetem - Pedagógusképző Kar

Facebook

Neptun

Gyengénlátó Változat

Tudományos és Művészeti tevékenység

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

Tudományos és Művészeti tevékenységA PAE Peadógusképző Kara az ország Dél-Alföldi Régiójában, Bács-Kiskun megye központjában elhelyezkedő jelentős oktatási és tudományos központ.

Az intézmény oktatóinak csaknem egyharmada rendelkezik tudományos fokozattal (PhD) és további 15 fő vesz részt fokozatszerző eljárásban.

A Kar oktatóinak kutatásai egyrészt az óvodapedagógus- és tanítóképzéshez, másrészt az egyes oktatók szakterületéhez kapcsolódnak.

A Kar oktatói hazai és nemzetközi kutatási projektekben vesznek részt a neveléstudományok, a pszichológiai tudományok, a nyelvtudományok, az irodalomtudományok, a történelemtudományok, a szociológia és a média- és kommunikáció tudományok területén.

Minden szakterület oktatói résztvevői hazai és nemzetközi tudományos konferenciáknak és továbbképzéseknek.

A Kar saját tudományos konferenciákat is rendez és azokhoz kapcsolódóan tanulmányköteteket ad ki.

A kari tudományos műhelyek tevékenységének, valamint az országos és nemzetközi műhelyekkel történő együttműködések eredményeként az oktatók publikációi hazai és külföldi folyóiratokban, kötetekben jelennek meg.

A zene- és képzőművészeti tevékenységet végző oktatók hangversenyeken lépnek fel, kiállításokon szerepeltetik alkotásaikat, hangversenyeket és kiállításokat szerveznek.

A Kar jelentős eredményeket tud felmutatni a tehetséggondozás minden szakterületre kiterjedő formája, így a kari diákköri munka területén is.

 

TUDOMÁNYOS FOKOZATOK:
 

Balanyi Zoltán DLA; Képzőművészetek
Dr. Bárdos József; Irodalomtudományok
Dr. Hegedűs Gábor főiskolai tanár; Neveléstudományok 
Dr. Horváth Ágnes főiskolai tanár; Filozófiai tudományok
Dr. Kozmács István főiskolai tanár; Nyelvtudományok 
Lipócziné Dr. Csabai Sarolta főiskolai tanár; Irodalomtudományok
Smuta Attila DLA; Zenetudomány
Dr. Srohner József; Neveléstudomány

Dr. Steklács János főiskolai docens; Nyelvtudományok
Dr. Szabó Ildikó főiskolai adjunktus; Nyelvtudományok
Dr. habil. Szécsi Gábor főiskolai tanár; Filozófiai tudományok
Dr. Sági Norberta;

Dr. Szinger Veraonika; Nyelvtudományok
Dr. Ujlakyné Dr. Szűcs Éva főiskolai docens; Neveléstudományok

FŐISKOLAI TUDOMÁNYOS TANÁCS:

Megalakulásának időpontja: 2006. szeptember 1.

A Tanítóképző Főiskolai Kar által delegált tagok
Lipócziné Dr. Csabai Sarolta PhD, főiskolai tanár

 

A KARI TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG SZERVEZÉSE:

Kari Tudományos Bizottság
Dr. Hári József főiskolai docens
Oroszné Tornyai Lilla főiskolai docens
Strohner József főiskolai docens

KUTATÁSTÁMOGATÁS:

A Kar támogatja az oktatók/tudományos munkatársak tudományos tevékenységét.
A PhD-eljárásban részt vevő kolléganők/kollégák belső pályázat vagy szerződés alapján vehetnek igénybe támogatást.
A kari (normatív) kutatástámogatás felhasználása a Kari Tanács 2003. március 14-i határozatának megfelelően történik.

A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE KONFERENCIA:

A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából a Kar Konferencia Előkészítő Bizottsága minden évben tudományos konferenciát rendez, amelyen a Kar oktatói aktuális kutatásaik eredményei alapján előadásokat tartanak. Az előadások anyagából tanulmánykötet jelenik meg, amely a Kar legátfogóbb, több kutatott területre kiterjedő tanulmánygyűjteménye.
2003-tól a Főiskola közös kötetben jelenteti meg az előadásokat. 2006-ban az intézmény három kara közösen rendezte meg a konferenciát. A Tanítóképző Főiskolai Kar oktatói a közös konferencián a Társadalomtudományi (Neveléstudomány, Pszichológia, Szociológia) és a Bölcsészettudományi (Történelemtudomány, Irodalomtudomány, Nyelvtudomány) Szekciókban tartottak előadást.

A kiadott tanulmánykötetek az intézmény könyvtárában hozzáférhetők.

TUDOMÁNYOS MŰHELYEK, EGYÜTTMŰKÖDÉSEK;
TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁK, MŰVÉSZETI RENDEZVÉNYEK 2007-BEN:


Tudományos műhelyek

Tudományos konferenciák, művészeti rendezvények 2007-ben

 • "Zöld" Országos Találkozó; 2007.március 16-18.

 • Nemzetközi projektpedagógiai konferencia; 2007. április 4-6.

 • Ifjú Múzsák Fesztivál; 2007. április 10-12.

 • Nemzetközi gyermek- és ifjúsági irodalomtudományi konferencia; 2007. április 27.

 • Virányi Katalin Óvodapedagógiai Nyári Egyetem; 2007. június 27-29.

 • A nyelvi képességek fejlődése és fejlesztése gyermekkorban c. konferencia; 2007. június 21-22.

 • A Magyar Tudomány Ünnepe Konferencia; 2007. november

TUDOMÁNYOS ÉS MŰVÉSZETI DÍJAK:

Tudományos díjak

"Kecskemét Város Felsőoktatásáért és Tudományos Életéért Díj"

 • Dr. Hegedűs Gábor főiskolai tanár, 2004

 • Lipócziné Dr. Csabai Sarolta főiskolai tanár, 2002

Művészeti díjak

Katona József Díj (Kecskemét Város által adományozott díj)

 • Szappanos István főiskolai docens, 2004

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának Művészeti Díja

 • Szabó Pál főiskolai docens, 2002

Pilinszky János Díj (Kecskemét Város által adományozott díj)

 • Szabó Pál főiskolai docens, 2001

 

TUDOMÁNYOS ÖSZTÖNDÍJAK:

Lipócziné Dr. Csabai Sarolta főiskolai tanár
Kutatási téma:A háború ábrázolása az osztrák irodalomban; 2005/1 hónap
Kutatási téma: Az 1956-os forradalom ábrázolása az osztrák irodalomban és a magyar emigráció irodalmában; MÖB-Collegium Hungaricum, Bécs, 2007/1 hónap

 

KUTATÁSI FEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOK:

Nyertes pályázatok
2005-2007
(Bővítés alatt)

ROP 3.3. Regionális Fejlesztés Operatív Program-"Szakma, munka, karrier"- a Kecskeméti Főiskola és a helyi szereplők együttműködésének erősítése c. főiskolai pályázat

A pályázat részét képező kutatás vezetője: Dr. Horváth Ágnes főiskolai tanár
Projektvezető: Rigó Róbert tudományos segédmunkatárs
http://www.karrieriroda.kefo.hu/

 

Janua Linguarum - JaLing / The Gate of Languages c. Comenius-pályázat 
(Tananyagok fejlesztése és kipróbálása a nyelvi érzékenység fejlesztésére) (2004-2007)
Nemzetközi koordináció: Freiburgi Pedagógiai Főiskola
Kari koordinátor: Lipócziné Dr. Csabai Sarolta (Sarolta Lipóczi) 

 

Interkulturális szeminárium a pedagógusképzésben az európai állampolgárság kialakítására és fejlesztésére c. Comenius pályázat
Nemzetközi koordináció: Rennes I.U.F.M.
Kari koordinátor: Dr. Horváth Ágnes főiskolai tanár

Kiemelkedő Intézményi Teljesítmények Támogatására kiírt pályázat (2006-2007)
Projektvezető: Lipócziné Dr. Csabai Sarolta főiskolai tanár

 

Die Rezeption und Wirkung der österreichischen (Kinder- und Jugend)Literatur in Ungarn und der österreichischen (Kinder- und Jugend)Literatur in Österreich c. kutatási pályázat (2006-2007)
az Osztrák Magyar Akció Alapítvány támogatásával 
KFTFK-Bécsi Egyetem-ELTE TÓFK
Pályázati koordinátor: Lipócziné Dr. Csabai Sarolta főiskolai tanár (Sarolta Lipóczi)

 

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK: